PRIVCACYBELEID VAN “Agility voor Boxers”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Agility voor Boxers” verwerkt van haar deelnemers aan de Agility voor boxers competitie.

Indien je deelneemt aan de competitie “Agility voor Boxers” of om een andere reden persoonsgegevens aan “Agility voor Boxers” verstrekt,  geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
“Agility voor Boxers”, Zompweg 2 7469 RW Enter Nederland.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via agility@boxervereniging.nl

2. Welke gegevens verwerkt “Agility voor Boxers” en voor welk doel
2.1       In het kader van je deelname aan de Agility competititie voor boxers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  • gegevens van je hond. (naam, stamboomnr, geslacht, geboortedatum)

2.2       “Agility voor Boxers” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adres, telefoonnummer en email wordt gebruikt voor contact ivm je deelname   aan de wedstrijden.
  • je naam, adresgegevens, telefoonnummer en email wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over activiteiten van “Agility voor Boxers”.
  • De gegevens van je hond voor het opmaken van de wedstrijdcataloog.

2.3       Je naam, telefoonnummeren email wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de activiteit gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met “Agility voor Boxers” en je te informeren over de ontwikkelingen van “Agility voor Boxers”

3. Bewaartermijnen

“Agility voor Boxers” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan de competitie tot maximaal een jaar na afloop van deze deelname. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.  Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Agility voor Boxers” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via het contact formulier van “Agility voor Boxers” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Agility voor Boxers” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via het contact formulier.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Agility voor Boxers” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie agility@boxervereniging.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.