Er zijn voorlopig geen indoor wedstrijden gepland in 2022.

Datum/organisatieLokatie  

Het inschrijfgeld bedraagt:

  • 15,00 € per wedstrijd met 1ste hond.
  • 13,00 € per wedstrijd voor de tweede (en volgende) hond met de zelfde geleider.

Inschrijving en betaling uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijddatum op Rabobank : NL85RABO0300474164, BIC: RABONL2U t.n.v. Boxer Agility o.v.v. de betreffende wedstrijddata, naam geleider.

Tijdens de wedstrijd geen eten en drinken op het parcours.
Er mag geen alcohol worden gedronken tijdens de wedstrijden!